Inget prat. Bara verkstad.

No small talk. Just resolve.